Malerfagets behandlingsanvisninger
Leksikon
Danske Malermestre
 
Funktionsklasser
_____________________________________________________________
 
"Funktionsklasse", der er anført på alle behandlinger, beskriver ydeevne med en 
række praktiske eksempler på, hvor behandlingerne kan anvendes.
De fire funktionsklasser er i det følgende beskrevet i skemaform.
 

Indvendig  
Udvendig
Funktionsklasse I:   Ingen særlige funktionelle krav.
Eksempler indvendig: 
Pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum.
              
Eksempler udvendig:
Beskyttende bygningsdele uden risiko
for vejrpåvirkning.
 
Funktionsklasse II:  Middel  funktionelle krav.
Eksempler indvendig:
Opholdsrum, soverum, køkken, toilet,
entre. Kontorlokale, korridor.
Eksempler udvendig:
Nord- og østvendte bygningsdele med
skiftende fugtpåvirkning.
 
Funktionsklasse III: Høje  funktionelle krav.
 
Eksempler indvendig:
Klinik, butik. Køkken i institution.
Sportshal, trapperum.
 
 
Eksempler udvendig:
Syd- og vestvendte bygningsdele med
skiftende fugtpåvirkning, eller
trafikforurening eller anden aggressiv
påvirkning.
 
 
Funktionsklasse IV:  Specielt høje funktionelle krav.
 
Eksempler indvendig: 
Repræsentative lokaler. Våde rum,
operations- og skadestuer,
forsøgsanlæg og forsøgslaboratorier.
Værksteder. Gulv i sportshal.
 
Eksempler udvendig:
Syd- og vestvendte bygningsdele med
skiftende fugtpåvirkning og
trafikforurening eller anden aggressiv
påvirkning samt syd- og vestvendte
bygningsdele i kystnært miljø.
 
 
Ovennævnte eksempler er vejledende. Funktionsklassen er angivet på den enkelte
behandlingsanvisning og giver således en generel information om overfladebehandlingens
funktion, rengørlighed og robusthed.