Malerfagets behandlingsanvisninger
Leksikon
Danske Malermestre
 

Overenskomstmæssige ydelser
Indeholdte og særskilte ydelser 
  

Generelle ydelser der er indeholdt i alle punkter, i alle afsnit.

  -       Slibning, afstøvning og alm. beskæring til både malede og ikke malede emner.  

  -       Undtaget fra dette er ”slibning/skrabning inden grunding” og ”slibning eller filtsning på fuldspartling”, under afsnittet lofter, vægge og facader. 

 

Indeholdte og særskilte ydelser på lofter, vægge, facader.

De enkelte delbehandlingers overenskomstmæssige ydelser er følgende:

Udgipsning og Klargøring af tidligere behandling omfatter:
Udtrækning af søm, rawplugs og lign., opskæring af revner, udvanding og udfyldning med alle materialer samt eftervanding.

Afskrubning og afvaskning af kalk, mos- / limfarve omfatter:
At farvelaget bortvaskes til en ren bund.

Afvaskning forudsætter:
At der tilsættes vaskevandet tilstrækkeligt vaske- og rengøringsmiddel, således at fedt og snavs opløses, samt at slammet fjernes med vand.

Afvaskning og slibning på tidligere behandlet overflade omfatter:
Hvor der forlanges en særlig klargøring inden påføring af ny maling, må den gamle malingsfilm matslibes, således at den nedbrydes, så ny maling kan hæfte.

Lettere afskrabning / Slibning inden grunding omfatter:
En bortskrab-/slibning af almindeligt forekomne ujævnheder og knopper, før videre behandling samt afstøvning.

Grunding omfatter:
Grunding med alle materialer, overstrygning af hele fladen.

Pletspartling omfatter:
Spartling med alle typer spartelmasse af partielle ujævnheder, søm- / skruehuller, lunker, hakker, tapet(øer) og ridser samt efterfølgende slibning. Pletspartling kan ikke overstige 1/4 af det samlede behandlede areal. Skal der spartles mere end 1/4 af det samlede areal, betales der for fuldspartling.

Skrabespartling omfatter:
Overtrækning af fladerne og afskrabning med spartel for lukning af lunker og små huller, færdig til videre malerbehandling.

Fuldspartling omfatter:
Overtrækning med spartel af alle flader, friser m.m. med alle typer spartelmasse. Fladerne skal efter spartling stå udfyldte og ensartet jævne, og friserne stå rene i kanterne.

Slibning eller filtsning på fuldspartling omfatter:
Slibning eller filtsning til glat flade.

Pletning med alle materialer omfatter:
Pletning af partielle flader. Pletning kan ikke overstige 1/4 af det behandlede areal. Skal der plettes mere end 1/4 af det samlede mål, betales der for fuld strygepris.

Strygning omfatter:
Slibning, afstøvning samt strygning eller påføring med rulle. Færdigstrygning udføres til ensartet dækkende overflade.

Eksempler på ydelser der skal beskrives særskilt:
Emner der skal males i flere forskellige kulører.
Fugning mellem bygningsdele der overfladebehandles (maks. 2 mm) eksempelvis loft/væg, væg/træværk.

Indeholdte og særskilte ydelser på indvendigt træværk.

De enkelte delbehandlingers overenskomstmæssige ydelser er følgende:

Afrensning af tidligere behandlet træværk omfatter:
Fjernelse af løs maling, dette omfatter også  kit ved glas, med  dertil egnet værktøj.

 Afvaskning af træværk omfatter:
At vaskevandet tilsættes tilstrækkeligt vaske- eller rengøringsmiddel, således at fedt og snavs opløses, og slam fjernes med vand.

 Afvaskning og slibning på tidligere behandlet overflade omfatter:
Hvor der forlanges en særlig klargøring inden påføring af ny maling, må den gamle malings film bearbejdes, således at den nedbrydes, så ny maling kan hæfte.

Grunding af nyt træværk omfatter:
Isolering af knaster og fedt træ samt grunding eller behandling med upigmenteret eller pigmenteret træbeskyttelsesmiddel (tyndet så det er egnet til grunding). Ved grunding forstås en behandling, som danner grundlag for øvrige malebehandlinger.

Pletning eller isolering med alle materialer omfatter:
Pletning af partielle flader. Pletningen kan ikke overstige 1/4 af det behandlede areal/enme. Skal der behandles mere end 1/4, betales der fuld strygepris.

Kitning af naturtræ omfatter:
Udfyldning med oliekit, plastisk træ eller lignende af søm- og knasthuller, vindridser, knastoprivninger, geringer og lignende, efterslibning og afstøvning.

Pletspartling omfatter:
Pletspartling med alle typer spartelmaterialer af søm-, knasthuller, vindridser, knastoprivninger og geringer og lignende. Skal der pletspartles mere end 1/4 af det samlede areal betales der for fuldspartling.

Fuldspartling omfatter:
Overtrækning af alle plane flader, false og kanter samt pletspartling af lister med alle typer spartelmaterialer med det mest hensigtsmæssige håndværktøj samt efterfølgende slibning.

 

Strygning omfatter:
Strygning med alle materialer.

Påføring af klarlak, olie og laserende produkter omfatter:
Strygning med et af ovennævnte materialer. Ved laserende produkter forstås et materiale, der som bejse er uden den fyldningsvirkning (tørstofindhold under 25%), som ellers kendetegner olie- og acrylmalinger.

Eksempler på ydelser der skal beskrives særskilt:
Grunding af træværk inden opsætning, også bagsider.
Emner der skal males i flere forskellige kulører.

Indeholdte og særskilte ydelser på Facadepartier.

De enkelte delbehandlingers overenskomstmæssige ydelser er følgende:

Afrensning af tidligere behandlede facadepartier omfatter:
Fjernelse af løs maling og kit ved glas med dertil egnet værktøj.

Afvaskning af facadepartier omfatter:
At vaskevandet tilsættes tilstrækkeligt vaske- eller rengøringsmiddel, således at fedt og snavs opløses, og slam fjernes med vand.

Afvaskning og slibning på tidligere behandlet overflade omfatter:
Hvor der forlanges en særlig klargøring inden påføring af ny maling, må den gamle malingsfilm bearbejdes, således at den nedbrydes, så ny maling kan hæfte.

Grunding af nyt træ og facadepartier omfatter:
Isolering af knaster og fedt træ samt grunding eller behandling med upigmenteret eller pigmenteret træbeskyttelsesmiddel (tyndet så det er egnet til grunding). Ved grunding forstås en behandling, som danner grundlag for øvrige malebehandlinger.

Pletspartling af malede emner og kitning af naturtræ omfatter:
Spartling med alle typer spartelmaterialer af søm-, knasthuller, vindridser, knastoprivninger og geringer og lignende. Skal der pletspartles mere end 1/4 af det samlede areal, betales der for fuldspartling.

Fuldspartling omfatter:
Overtrækning af alle plane flader, false og kanter samt pletspartling af glaslister med alle typer spartelmaterialer med det mest hensigtsmæssige håndværktøj samt efterfølgende slibning.

Pletning eller isolering af knaster omfatter:
Pletning af partielle flader. Pletning eller isoleringen kan ikke overstige 1/4 af det behandlede areal. Skal der plettes mere end 1/4 af det samlede mål, betales der for fuld strygepris.

Strygning omfatter:
Strygning med alle materialer.

Påføring af klarlak, olie og laserende produkter omfatter:
Strygning med et af ovennævnte materialer. Ved laserende produkter forstås et materiale, der som bejse er uden den fyldningsvirkning (tørstofindhold under 25%), som ellers kendetegner olie- og acrylmalinger.

Eksempler på ydelser der skal beskrives særskilt:
Grunding af træværk inden opsætning, også bagsider.
Emner der skal males i flere forskellige kulører.
Topforsegling omfatter: udfyldning efter angivet metode, samt efterglatning.

Indeholdte og særskilte ydelser på Gulve, trinflader og raposer.

De enkelte delbehandlingers overenskomstmæssige ydelser er følgende:

Afvaskning omfatter:
At vaskevandet tilsættes tilstrækkeligt vaske- eller rengøringsmiddel, således at fedt og snavs opløses, og slam fjernes med vand.

Afvaskning og slibning på tidligere behandlet overflade omfatter:
Hvor der forlanges en særlig klargøring inden påføring af ny maling, må den gamle malingsfilm bearbejdes, således at den nedbrydes, så ny maling kan hæfte.

Grunding/støvbinding omfatter:
Behandling med upigmenteret eller pigmenteret tynd støvbindende væske.

Kitning af naturtræsgulve omfatter:
Udfyldning af søm- og knasthulle, vindridser, knastoprivninger og lignende.

Pletspartling omfatter:
Spartling med alle typer spartelmaterialer.
Pletspartling kan ikke overstige 1/4 af det samlede behandlede areal. Skal der spartles mere end 1/4 af det samlede areal, betales der for fuldspartling.

Fuldspartling omfatter:
Overtrækning med spartel af alle flader, med alle typer spartelmateriale, med det mest hensigtsmæssige håndværktøj samt efterfølgende slibning.

Pletning eller isolering med alle materialer omfatter:
Afstøvning samt pletning af partielle flader. Pletning kan ikke overstige 1/4 af det behandlede areal. Skal der plettes mere end 1/4 af det samlede mål, betales der for fuld strygepris.

Strygning omfatter:
strygning til ensartet overflade.

Strygning med klarlak, olie eller laserende materialer  omfatter:
strygning til ensartet overflade eller behandling med gulvsæbe med efterbehandling i følge leverandørens anvisning.

Eksempler på ydelser der skal beskrives særskilt:
Hvis der ved maling af gulv, skal males en frise op på væggen.

Indeholdte og særskilte ydelser på jern.

De enkelte delbehandlingers overenskomstmæssige ydelser er følgende:

Afvaskning af jern omfatter:
At vaskevandet tilsættes tilstrækkeligt vaske- eller rengøringsmiddel, således at fedt og snavs opløses, og slam fjernes med vand.

Pletning eller isolering omfatter:
Pletning med alle materialer af partielle flader. Pletning kan ikke overstige 1/4 af det behandlede areal. Skal der plettes mere end 1/4 af det samlede mål, betales der for fuld strygepris.

Strygning omfatter:
Strygning med alle materialer.

Eksempler på ydelser der skal beskrives særskilt:
Rør og radiatorer beskrives hver for sig.