Malerfagets behandlingsanvisninger
Leksikon
Danske Malermestre
 

Gængse malematerialer

Acrylmaling

Anvendes på underlag, hvor der ønskes en slidstærk, heldækkende og meget vaskbar overflade

Ingen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på cirka 7 PAM

Særdeles velegnet direkte på zink, forzinket jern, hård PVC m.m.

Alkalibestandig

Tørretid 1-2 timer

Hærdningstid flere uger

Glans cirka 7-25

Ubegrænset farvevalg

 

Acrylmaling 100 %

Anvendes på ud- og indvendige underlag, hvor der ønskes en særdeles slidstærk overflade

Ingen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på cirka 7 PAM

Alkalibestandig

Tørretid 1-2 timer

Hærdningstid flere uger

Glans 30-80

Ubegrænset farvevalg

 

Cementpulvermaling

Anvendes på mineralsk underlag, hvor der ønskes en pudslignende overflade

Pulver rørt op i vand, røres op lige inden brug. Brugstid 1 time

Ingen indtrængning. Lægger sig i princippet som et tyndt lag indfarvet puds

Vanddampgennemtrængelig på cirka 2 PAM

Stærk alkalisk

Tørretid 12-24 timer under passende fugtighed

Glans cirka 0

Begrænset farvevalg

 

Emulsionsmaling

Emulsionsmaling er et alkydolieprodukt (som normalt fortyndes med terpentin) tilsat en emulgator, der gør produktet vandfortyndbar.

Det er ikke noget nyt at producere vandfortyndbare oliemalinger. Det har man gjort siden middelalderen i form af temperafarve. I temperafarve anvendes æggeblomme som emulgator. Æggeblommen indeholder et stof, som får olie til at finfordele sig i vand. I dag anvendes kemikalier.

 

Gulvlak (vandig)

Anvendes hvor der ikke ønskes en slidstærk, fyldig film

Ingen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på cirka 10 PAM

Tåler ikke vedvarende vandpåvirkninger og kemikalie belastninger

Skånsom rengøring

Tørretid 1-2 timer

Hærdningstid flere uger

Fås i udgave som tokomponent, hvis øget slidstyrke ønskes

Glans 30-80

 

Gulvolie

Anvendes hvor der ikke ønskes filmdannelse, mætter træet og efterlader et vandbestandigt og modstandsdygtigt gulv.

God indtrængning

Anvendes kun på trægulve, der ikke i forvejen er behandlet

Tørretid 12-16 timer

Se i øvrigt leverandøranvisninger, da der findes flere typer

 

Hårdttræslud

Anvendes på alt nyt, afslebet, pudset massiv lyst hårdttræ (bøg, ask, eg og hevea)

Hårdttræslud må kun anvendes i forbindelse med min. 22 mm tykke, massive trægulve

Forhindrer fremtidig gulning af træet

Reagerer kemisk i træets porer

Produktet er ætsende, indeholder bl.a. oxalsyre, søg derfor leverandørens sikkerhedsdata

Endvidere henvises til bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

 

Kalk

Der findes tre forskellige slags kalk: Kulekalk, stampet kalk og hydratkalk. Kulekalk er den bedste, mest rene og mest holdbare. Stampet kalk virker mere gullig, da den indeholder urenheder som jord, sand, ler m.m., og fordi den ikke har været under den samme bearbejdning som kulekalk.

Hydrat kalk er den dårligste form for kalk og frarådes at anvende som malingsprodukt, kan anvendes som afætsningsmiddel.

+ Nedbrydes i naturen og kan derefter kalkes over igen

+ Har et meget smukt naturligt udseende

+ Holder sig selv nogenlunde ren

+ PAM-værdi 2

- Kan være vanskelig at behandle med et andet produkt, der skal grundes
  grundigt med olieholdige grundingsmidler

- Meget smudsmodtagelig

- Ringe holdbarhed

- Begrænset farvevalg

 

Laserende

Anvendes hvor årer og struktur ønskes fremhævet

God indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på 3 PAM

Tørretid 2-3 timer

Jævnlig vedligeholdelse må påregnes

Begrænset farvevalg

 

Limfarve

Anvendes på loft og vægge, hvor der ønskes en helmat, dækkende overflade

Ingen indtrængning

Ingen spærrende effekt overfor f.eks. vandskjolder, tobakstjære og andre vandopløselige farvestoffer

Ikke vaskbar

Vandopløselig

Glans cirka 0

Tørretid cirka 1 time

 

Linolie

Se leverandøranvisninger

 

Linoliemaling

Se leverandøranvisninger

 

Mosfarve

Anvendes kun på lofter, hvor der ønskes en helmat overflade

Ingen indtrængning

Ingen spærrende effekt overfor vandopløselige farvestoffer, såsom vandskjolder, tobakstjære og andre vandopløselige farvestoffer.

Ikke vaskbar

Glans cirka 0

Tørretid cirka 1 time

 

Murmaling

Anvendes på underlag, hvor der ønskes en mat, heldækkende overflade

Nogen indtrængning i smittende underlag

Vanddampgennemtrængelig på cirka 2-4 PAM

Velegnet oven på mindre lag af gammel kalk

Ikke alkalibestandig

Tørretid cirka 1-2 timer

Glans cirka 4

Begrænset farvevalg

 

Naturmaling

Se leverandøranvisninger

 

Nåletræslud

Anvendes på alt nyt, afslebet, pudset eller afbleget nåletræ (fyr, gran og pitch pine), træet kan være massivt, lamineret og kantlimet (limtræ).

Forhindrer fremtidig gulning af træet

Reagerer kemisk i træets porer

Produktet er ætsende, indeholder natriumhydroxid, søg derfor leverandørens sikkerhedsdata

Endvidere henvises til bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter

 

Plastloftmaling

Anvendes på lofter, hvor der ønskes en heldækkende mat overflade

Ingen indtrængning

Kræver en smittefri, bæredygtig bund

Vanddampgennemtrængelig på cirka 5 PAM

Ingen spærrende effekt overfor vandskjolder, tobakstjære og andre vandopløselige farvestoffer

Ikke vaskbar

Glans 2-5

Tørretid -1 time

Meget begrænset farvevalg

  

Plastvægmaling

Anvendes på loft og vægge, hvor der ønskes en heldækkende vaskbar overflade

Ingen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på cirka 7 PAM

Ingen spærrende effekt over for vandskjolder, tobakstjære og andre vandopløselige farvestoffer

Vaskbar

Glans 5-20

Tørretid 1-1 time

Ubegrænset farvevalg

  

Silikatmaling acrylforstærket

Anvendes på underlag, hvor der ønskes et mat, rustikt udseende

Forkisler sig ikke til underlaget som 100% silikat

Mindre filmdannelse og god indtrængning i porøst, mineralsk underlag

Vanddampgennemtrængelig på 4 PAM

Stærk alkalisk 00-5

Kan anvendes på andre underlag end alkaliske

Glans cirka 0

Tørrer ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid

Begrænset farvevalg

 

Silikatmaling 100%

Anvendes på mineralsk underlag, hvor der ønskes en indfarvet, mat overflade

Forkisler sig til underlaget

Ingen filmdannelse

Vanddampgennemtrængelig på 4 PAM

Stærk alkalisk 00-5

Kan kun anvendes på alkalisk underlag, såsom puds, beton, eternit o.s.v.

Glans cirka 0

Tørrer ved hjælp af fugtighed og luftens kuldioxid

Begrænset farvevalg

 

Siloxan facademaling

Helmat facademaling baseret på siliconemodificeret acryl

Anvendes til mineralske overflader som beton, puds eller eternit samt til tidligere malede facader

Danner en vandafvisende og diffusionsåben overflade, der fremtræder med en kalkagtig overflade og er velegnet til fredede og bevaringsværdige bygninger som alternativ til kalk eller silikatmaling.

Må ikke påføres i direkte sol

Ved mørke nuancer anbefales at fluatere overflade

Glans 2-4

 

Træbeskyttelse dækkende

Anvendes på udvendigt træværk, hvor der ønskes en heldækkende, slidstærk overflade. Velegnet ved kulørskift

Nogen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på cirka 7 PAM

Kan anvendes på nyt tryk- og vakuumimprægneret træværk

Tørretid 1-2 timer

Glans 20-40

Ubegrænset farvevalg

 

Træbeskyttelse halvdækkende

Anvendes hvor der ønskes en halvdækkende, indfarvet træudseende

Nogen indtrængning

Vanddampgennemtrængelig på 4 PAM

Tørretid cirka 1-2 timer

Glans cirka 20

Begrænset farvevalg

 

Vandig epoxylak

Anvendes som lak, hvor der ønskes modstandsdygtighed over for ekstremt slid, vedvarende vandpåvirkning og risiko for påvirkning fra kemikalier.

Kan anvendes som støvbinder på beton

Se i øvrigt under epoxymaling

 

Vandig epoxymaling

Tokomponent dækkende maling. Anvendes hvor der ønskes modstandsdygtighed over for ekstremt slid, vedvarende vandpåvirkninger og risiko for påvirkning fra kemikalier.

Filmen er ikke vanddampgennemtrængelig og vejrbestandig

Tørretid 3 timer, fuld afhærdet efter 7 døgn

Tåler belastning efter 1 døgn under forudsætning af en konstant emnetemperatur på 20 grader

Begrænset farvevalg

Glans 40-70

Bemærk: Blandingens brugstid

 

Vandig loftalkyd

Anvendes på lofter, hvor der ønskes en heldækkende, helmat overflade

Kræver tør, bæredygtig bund. Nogen indtrængning i let smittende bund

Vanddampgennemtrængelig på cirka 5 PAM

Spærrer mod gennemslag af vandopløselige stoffer, såsom tobakstjære, vandskjolder m.m.

Ikke vaskbar

Glans 2-4

Tørretid 1-2 timer, dog først overmalbar tidligst dagen efter for at opnå maksimal spærreeffekt

Meget begrænset farvevalg

 

Glansgrader

Helmat glans 0-5

Mat glans 5-10

Halvmat glans 10-30

Halvblank glans 30-60

Blank glans 60-90

Helblank glans 90-100

 

PAM-værdier

(PAM = Proof Against Moisture)

Kalk cirka 2

Silikatmaling cirka 4

Olieemulsionsmaling cirka 4

Plastmaling cirka 5

Acrylplastmaling cirka 7

Alkyd cirka 30

Epoxy cirka 125

 

Bemærkning

Z-værdi er det halve af PAM-værdi